Fris, borrelend, je hoofd  voelt als een fles spa rood. Creativiteit bubbelt en is niet te stoppen. Maar dan sluipt die verraderlijke struikrover je dag in. Listig fluistert angst: “dat plan is echt niet voor jou bedoeld. Geheid dat het mislukt. Jij bakt er niks van. Staak je werk gelijk maar, en bespaar je de schaamte van het falen, loser”

Komt deze geestelijke strijd je bekend voor?

Je bent niet de enige. Zodra je creëert komt angst om de hoek zetten. Iemand die je daar veel over kan vertellen is Tessa van Olst.

Als ondernemer en podcast-maker is ze ervaringsdeskundige op het gebied van nieuwe dingen starten en je niet laten tackelen door angst. Vandaar dat ik haar interviewde. Leer van Tessa hoe je ondanks angst, onwankelbaar blijft in geloof en nieuwe stappen zet in je leven. Doorbreek je angst samen met God

Tessa, wie ben je, wat typeert jou en waar kennen we jou van?

Ik ben Tessa, 38 jaar, (nog) single vrouw en sinds 2013 woonachtig in Gorinchem (NL). Ik ben veel bezig met vitaliteit in mijn leven, zowel mentaal als fysiek. Ik train elke week bewust mijn lijf om niet alleen fysiek, maar ook mentaal veerkrachtig te blijven. En ik spendeer veel tijd aan persoonlijke groei (door luisteren naar preken, boeken, podcasts). Ondanks die vitaliteit kun je me trouwens heel blij maken met goede verse friet! Daar kan ik echt van genieten! 

Passion, power, performance en perseverance

Mensen omschrijven me als creatief, visionair, empathisch en een echte ‘high achiever’. Ik leer en doe veel en ontwikkel graag van alles, waaronder de competenties in mezelf en anderen. Wat mij typeert breng ik tegenwoordig terug naar 4 P’s: passion, power, performance en perseverance. De Engelse taal drukt het zo mooi uit. Vandaar deze 4 woorden.

Ik zal ze kort toelichten:

Ik breng dingen graag met overtuigingskracht (power) vanuit mijn compassie (passion) voor mensen om transformatie (performance) te bewerken in hun leven (gebaseerd op Romeinen 12:2).

Veerkracht & doorzettingsvermogen

Mijn leven kenmerkt zich daarbij sterk door veerkracht en doorzettingsvermogen (perseverance) om uiteindelijk altijd het goede van God zichtbaar te zien worden in mijn eigen leven en dat van anderen. Ik zoek naar de dingen van God, omdat ik weet dat de wereld mij niet kan vervullen. Daarbij ervaar ik het leven met God als een fantastisch avontuur

Bijbelse principes + wetenschap combineren

Mensen kennen me momenteel vooral van mijn live-sessies op Facebook en groeiende (online) platform voor persoonlijke ontwikkeling (via mijn website en social media kanalen). Op hele praktische wijze combineer ik bijbelse principes met wetenschap over onderwerpen zoals persoonlijke groei, geluk en gezondheid. Ik creëer inmiddels (online) trainingen die mensen kunnen volgen en ik ben host van mijn eigen podcast (Made For More podcast) en co-host van de Divine Business Podcast. 

Hoe ben je gaan doen wat je nu doet?

Mooie vraag. Eigenlijk door een aaneenschakeling van gebeurtenissen, interesses en ontmoeting met (nieuwe) mensen daarin. Maar bovenal door Gods leiding in mijn leven. Ik heb geleerd dat niet alles wat op mijn pad komt (ook al is het goed in zichzelf) is bedoeld voor mij om er iets mee te doen.

Doorbreken van belemmeringen

Door mijn hartsverlangens bij Hem bekend te maken, maar deze ook langs Zijn hart en verlangens te leggen herken ik beter waar ik wel en niet in kan stappen. Daar hoort ook het doorbreken van belemmeringen bij. 

Ik had bijvoorbeeld niks met social media, internet of op de voorgrond treden, maar wilde wel mijn kennis en kunde overdragen.

Door met angsten en negatieve overtuigingen te breken en Gods Waarheid steeds weer (opnieuw) aan te nemen, in hoe ik naar mezelf kijk en dat wat ik te doen heb hier op aarde (ieder mens is een wonder van God en heeft een bestemming), sta ik nu waar ik sta.

En wauw, wat heb ik veel geleerd,

maar wat heb ik ook veel momenten gehad waarin ik vastliep of een andere koers moest kiezen. Gaande weg leer ik steeds beter dichtbij mezelf te blijven en dat wat God me heeft toevertrouwd. 

Dat doorbreken van belemmeringen en angsten is een voortschrijdend proces.

Je gaat niet ineens fearless door het leven als je God kent. Ik niet in ieder geval. Het leven is niet maakbaar. Wel stuurbaar. Daarom drijven Gods waarheid en liefde alle angst uit (1 Johannes 4:18).

Proces en belofte van God

Als we ons op regelmatige basis met Hem en Zijn Woord vullen, dan worden onze wil, gedachten en emoties vernieuwd (Romeinen 12:2). Dat is een proces, maar dus ook een belofte van God.

Herhaling beschermt je hart

De kracht van herhaling is niet voor niets een principe uit de bijbel (Romeinen 10:17, Psalm 1:1-3), die heel effectief is gebleken. Zo kunnen we ons hart beschermen tegen zaken die ons neerhalen (Spreuken 4:23). Ons hart is de plek waar onze overtuigingen en geloof zetelen. Ik probeer mijn hart dus heel bewust te vullen met positiviteit, waarheid, liefde, vreugde en vrede van God. Het voordeel daarvan is dat je automatisch ook meer ruimte maakt voor het herkennen van de kansen die je kant opkomen. 

Hoe heb je de stap gezet, om zo zichtbaar met je geloof bezig te zijn?

Dat is een goede vraag. Zeker aan iemand die een hele lange periode van haar leven erg minderwaardig over zichzelf dacht. Zichtbaar zijn heb ik dus als een heel proces op zich ervaren. 

Om te doen wat ik nu doe moest ik door behoorlijk wat belemmeringen en angsten heen breken.

Ik maak video’s, doe trainingen en sta regelmatig voor groepen. Dan ben je zichtbaar. En zeker op social media vinden mensen wat van je. Dat vind ik nog steeds wel eens spannend. Maar als je weet wat je passie is en je kent je gegeven talenten, dan weet je ook welke belemmeringen je uit de weg mag en kan ruimen. Het blijft wel leren en bijstellen. 

Wees je bewust van Gods plan met jouw leven

Wat mij daarin heeft geholpen is heel bewust en intentioneel bezig zijn met Gods plan voor mijn leven, dat voor mij altijd te maken heeft met het verbeteren met de kwaliteit van leven van andere mensen.

Ik ben heel bewust aan de slag gegaan met visie voor mijn leven.

Daar hoort het afleggen van belemmeringen en angsten ook bij. Omdat ik van praktisch hou is dat nu ook mijn drijfveer voor alles wat ik creëer geworden. Of je bij mij nou een live trainingsdag of online training volgt, het is altijd praktisch en je gaat met een nieuwe ervaring naar huis. 

Nooit meer leven geleid door angst of depressie

Een hele specifieke onderliggende factor om God in mijn zichtbaarheid te betrekken is de wijze waarop ik in 2009 heel bijzonder wist los te komen uit de greep van depressie op mijn leven. Dat was Gods genade. Die overwinning maakt me dagelijks bewust van het feit dat ik wat te doen heb hier op aarde en nooit meer een leven wil leven geleid door angst of depressie.

Training en genade

En ik ken nog steeds wel eens momenten van angst en belemmeringen, maar ik weet dat God veel groter is en dat er praktische manieren zijn om daar goed mee om te gaan. Het vergt training, maar door Zijn genade berust ik er juist in. En dat draag ik graag over op anderen. Ik laat Hem daarom in mijn leven en in mijn werk dus graag zien. 

Hoe houd jij je geloof levend, in drukke dagen?

Hem op de eerste plaats blijven zetten. Dat betekent voor mij tijd met Hem in gebed en in Zijn Woord doorbrengen. Dat klinkt simpel en dat is het ook. Het blijkt alleen niet altijd even gemakkelijk te gaan. Want de afleiding in onze huidige maatschappij is enorm. 

Te druk voor tijd met God?

Ik merk dat wanneer ik te druk ben voor tijd met God, dat ik dan eigenlijk ook gelijk weet dat ik teveel in eigen kracht aan het doen ben. Dat is geen veroordelingen trouwens. Maar een helder signaal waar ik goed aan doe naar te luisteren.

Herken tekenen van disbalans

Over het algemeen zijn langdurige drukte, overspoeling en stress of het aanhoudend zorgen maken tekenen van disbalans en waarschijnlijk ook een teken dat we als mens teveel in eigen kracht aan het doen zijn.

Pak je agenda radicaal aan

Hele goede en praktische graadmeter om opnieuw af te stemmen en je agenda (radicaal) aan te pakken. Ik gebruik dit soort signalen ook vaak om mijn overtuigingen en gewoontes eens onder de loep te nemen. Want wat is de oorzaak van mijn drukte?

Wat is je grootste uitdaging in je geloof, en hoe ga je daarmee om?

Mijn grootste uitdaging is om niet teveel in eigen kracht te vervallen (spreuken 3:5). Dat is echt mijn valkuil. Ook omdat ik nooit heel goed begreep hoe ik dat kon onderscheiden.

Want wanneer weet ik nou of ik in eigen kracht bezig ben of niet?

Het leek soms in strijd te zijn met mijn overtuiging dat wij als mens ook eigenaarschap en verantwoording dienen te dragen over onze keuzes en acties. Ik heb mogen leren dat het niet in strijd is met elkaar, maar dat het er omgaat dat we onze omstandigheden en keuzes vanuit Gods wijsheid benaderen en niet vanuit onze soms beperkte visie of gevoel over een situatie. 

Ambitieuze mensen zoals ik lijken vaak wat makkelijker geneigd in eigen kracht te vervallen.

Ik neem soms niet de rust God te raadplegen alvorens ik weer ergens enthousiast induik. Ondanks alle goede motivatie en veroorzaakt dat overbelasting van mezelf door onvoldoende te rusten en soms onvoldoende te vertrouwen op God.

Zijn je dagelijks doen en laten afhankelijk van Gods leiding?

Ik ben erachter gekomen dat eigen kracht te merken is als je in je dagelijkse doen en laten niet meer afhankelijk bent van Gods leiding. Vaak worden we dan makkelijker overspoeld, gestresst, zorgelijk of overbelasten we onszelf. 

Wat is jouw beste tip om meer op God te vertrouwen?

Het vertrouwen in God komt uit het diepe weten en kennen (niet vanuit hoofdkennis, maar uit hartskennis) van Hem. Hartskennis komt niet door alleen veel informatie tot je te nemen.

Hartskennis ontstaat door verbinden en ervaren van die informatie.

Daarom is het christendom geen geloof door religie, maar door relatie. Je gaat een relatie en verbinding aan met God, waardoor Zijn Woord levend (doorleefd) kan worden in jou. 


Gebrek aan God echt kennen

Hosea 4:6 zegt dat het volk van God verloren gaat door gebrek aan kennis. Kennis refereert in deze tekst naar het kennen van God zelf. Relatie met Hem hebben dus. Als je veel met iemand optrekt dan wordt je vertrouwd met die persoon. Zo is het ook met God. 

Daarom zou 1 simpele tip van mij zijn:

dat je Zijn Woord niet alleen leest, maar bestudeert en hierbij leiding vraagt aan de Heilige Geest. En bid over wat je leest. Mediteer op Zijn Woord. Dat is trouwens ook de enige juiste methode van meditatie gebaseerd op Gods Woord. Ofwel de waarheid lezen en dat overdenken, overpeinzen, hardop (tegen jezelf) uitspreken, erover bidden en (met vreugde) delen met anderen (doorleven dus), omdat het je opbouwt in waarheid. Mediatie op die manier bouwt zekerheid, geeft rust en bewaart je hart. 

Wat je daarbij praktisch helpt:

Gebruik eventueel praktische hulpmiddelen om te studeren in het Woord, zoals:

  • dagelijkse bijbelplannen,
  • bijbel-apps,
  • the bible project (Nederlandse of Engelse versie) op YouTube of als podcast,
  • goede preken die je voor jezelf echt uitwerkt.

Dat soort dingen. 

Vertrouwen vergt ook dat we een goed beeld van God hebben en Zijn relatie tot ons.

Als we namelijk een verkeerd beeld hebben van God of Zijn liefde en goedheid voor ons, dan zouden de gebrokenheid van de wereld of je omstandigheden je kunnen laten denken (overtuigen) dat God niet goed is en niet liefdevol.

Zo blijf je in Zijn rust en vrede, ondanks diepe ellende

Maar als je weet dat Hij goed is en je weet ook dat de duivel komt om te roven, te stelen en te moorden (Johannes 10:10-11), dan wordt je perspectief en dus ook ervaring daarnaar gevormd (Romeinen 12:2) en kun je makkelijker in Zijn rust en vrede blijven, zelfs in momenten van diepe ellende. 


Weet dat God goed is en niets je kan scheiden van Zijn liefde voor jou (Romeinen 8:33-39). 

Wat wil jij andere vrouwen meegeven die dichter bij God willen leven?

Mijn tip is om heel praktisch te worden hierin. Omschrijf voor jezelf wat dichterbij God leven voor jou betekent en maak vervolgens een plan (met doelen) om daar te komen.

Maar let hierbij op dat je jezelf niet onder (onnodige) hoge druk en regels plaatst. 

God is liefde. Je motivatie om dichter met God te leven moet komen uit het steeds meer willen kennen van Hem. Niet uit angst, maar uit liefde voor Hem. Zodat je Zijn leiding steeds meer kan ervaren, meer in de rust komt, meer grip ervaart in je leven, Zijn vrede kan ervaren los van de omstandigheden, etc.

  • Hoe ziet een relatie met God eruit voor jou?
  • Wat laat de Bijbel hierin zien?
  • En wat zou je willen beleven/ervaren?

Maar maak wel dat plan

Het helpt je namelijk focus aan te brengen (Habakuk 2:2-3). En onze hersenen reageren daar nou eenmaal heel goed op. Je helpt jezelf dus enorm als je een plan maakt en doelen stelt.

Ga dingen doen die bijdragen aan verdieping van je relatie met God en maak dat heel praktisch in je leven.

Een tip hierbij is: begin met kleine stapjes en fundeer nieuwe gewoontes in je leefstijl. Net zoals je met gezonde voeding of meer bewegen zou doen. Breid uit als deze nieuwe gewoontes meer routine zijn geworden.

En probeer ook uit wat bij je past.

‘s Ochtends beginnen met tijd voor God raad ik bijvoorbeeld zeker aan. Simpelweg omdat de ervaring leert dat het sturing geeft aan de rest van je dag. Maar als jij merkt dat dit in de avond veel beter voor jou werkt, dan is dat ook helemaal prima uiteraard. 

Maak het leuk en hou het op een positieve manier uitdagend.

Leg jezelf geen onnodige jukken op, maar wees ook niet terughoudend om jezelf hierin te trainen. Disciplineren is niet meer dan goed in kaart brengen wat je over wilt hebben om je doel te bereiken en dit daadwerkelijk in actie om te zetten. Maar hanteer ook genade hierin. Straf jezelf niet als het niet (gelijk) lukt. Probeer en stel gaandeweg bij. Het moet je in Vrijheid brengen, niet in gebondenheid. 

Nieuwe dingen kosten tijd en energie

Wees daar bewust van en kies daar ook voor. Want het zal je uiteindelijk opleveren wat je zoekt. Dichterbij God leven! 

Meer over Tessa
Luister Tessa’s podcasts

Divine Business Podcast, speciaal voor ondernemers (iTunes)

Made for More (iTunes) Tessa’s persoonlijke podcast.

P.S. Nu zijn Tessa en ik benieuwd naar jou: welk inzicht neem jij mee uit dit artikel? En welke eerste actie-stap heb jij te zetten? Laat je het weten in een reactie hieronder?

ebook-dichter-bij-god

-
40 TIPS OM
DICHTER BIJ GOD
TE LEVEN

Zet vandaag je eerste stap

vul je gegevens in en

download het GRATIS e-book.

Houd je mailbox in de gaten, het e-book is naar je onderweg!